Praktisch


Direct toegankelijk

Voor een bezoek aan Fysio Holistic Lisse heeft u geen verwijsbrief nodig van een (huis)arts. Uitzonderingen hierop zijn een behandeling aan huis en chronische indicaties. Hiervoor is wel een verwijzing nodig.

Openingstijden

Maandag: 8.00-20.00 uur

Woensdag: 8.00-20.00 uur

Donderdag: 8.00-18.00 uur

Indien noodzakelijk is een afspraak aan huis en buiten bovengenoemde openingstijden mogelijk.


(1e) afspraak

Graag bij het 1e bezoek uw verzekeringsbewijs en legitimatie meenemen.

Bij elk bezoek een groot badlaken meenemen a.u.b.


Verhindering

Een afspraak die niet nagekomen wordt of die niet binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak afgezegd wordt kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De afspraak wordt wel bij u in rekening gebracht. Dit conform het daarvoor geldende tarief van de zorgverzekeraar.

U kunt telefonisch of via een SMS/WhatsAPP bericht uw afspraak afzeggen of verplaatsen.


Klachtafhandeling

De praktijk is aangesloten bij het KNGF, de beroepsvereniging van Fysiotherapeuten. De praktijk maakt gebruik van de KNGF klachtenregeling en haar Geschillencommissie.


Als u niet tevreden bent of een klacht heeft over de behandeling(en) neemt u dan eerst contact op met de praktijk. Indien blijkt dat er geen passende oplossing gevonden kan worden dan zal aangegeven hoe u contact kunt opnemen met een klachtenfunctionaris van het KNGF.


Privacy/AVG

Alle gesprekken, sessies en andere contacten die plaatsvinden tussen u en mij als fysiotherapeut worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Fysio Holistic Lisse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zie de privacy policy voor meer informatie over hoe de praktijk om gaat met uw persoonsgegevens.

Home

Praktijk voor Fysiotherapie

en Stressmanagement