Behandelmethoden


BioFeedback

Dit is een methode waarmee fysiologische processen, die binnen het lichaam plaatsvinden en die geactiveerd worden door het zenuwstelsel, gevisualiseerd worden op een computerscherm. Middels deze techniek kunt u zeer effectief behandeld worden aan klachten die met name veroorzaakt worden door een verkeerde leefstijl en stress.


Hartcoherentie

Dit is een onderdeel van BioFeedback.

Middels ademhalingstechnieken leert u hoe u het stresshormoon cortisol kunt reduceren waardoor u in staat bent om de effecten van externe stressoren op het lichaam te reduceren en reguleren.


Functioneel bewegen

Binnen de praktijk wordt er veel aandacht besteed aan wat het meest functionele bewegingspatroon is dat bij u past.


Het lichaam is gemaakt om drie dimensionaal te bewegen waarbij een beweging uitgevoerd wordt zonder dat er onnodig energie verspild wordt.

Veel klachten ontstaan als onze bewegingspatronen een verstoring laten zien tussen spanning en ontspanning.

Door o.a. BioFeedback is het mogelijk om inzicht te krijgen in uw bewegings patronen en kunnen eventuele verstoringen in het bewegingspatroon in kaart gebracht worden.

Uiteraard zal functioneel bewegen een verandering qua bewegingspatroon laten zien indien er sprake is van chronische klachten of beperkingen.


Graded Activity

Mensen met chronische klachten kunnen soms in een negatieve spiraal terecht komen waardoor ze minder gaan bewegen uit angst om nog meer klachten te krijgen. Door minder te bewegen neemt de conditie echter verder af waardoor de klachten juist toe kunnen nemen.


Graded Activity is een programma dat er op gericht is om de negatieve spiraal stapsgewijs te doorbreken en het hervatten van bewegen ‘in goede banen’ te leiden.

Anderzijds is het programma een behandeling die zich richt op het veranderen van het gedrag van de patiënt (bijvoorbeeld het doorbreken van de bewegingsangst, het leren omgaan met pijn en het zich richten op mogelijkheden i.p.v. op beperkingen).


Coaching

Dit wordt binnen de praktijk ingezet om de mens die belemmerd worden door fysieke klachten te begeleiden. Dit om de belemmering om te buigen naar nieuwe mogelijkheden die de kwaliteit van leven verbeteren.


Taping

Bij veel pijn- en spanningsklachten in ons lichaam kan het zinvol zijn om tijdelijk ter ondersteuning van een behandeling een taping techniek toe te passen (bijv. bij het opnieuw aanleren van een functioneel bewegingspatroon of ter ondersteuning van spanningsvermindering in het lichaam gedurende het zich eigen maken van ontspannings technieken).


• Ademhalings-/ontspanningstechnieken

Ontspanning en ademhaling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gebleken is echter dat het geven van oefeningen waarbij het accent gelegd wordt op het aansturen van de ademhaling bij patiënten van wie de ademhaling gespannen is, veelal een averechts effect heeft.

Tijdens de ademhalingsoefeningen ligt het accent op ontspanning en juist tijdens een ontspanningsoefening kan er een accent gelegd worden op de ademhaling.


Stressmeting

Dit is een meting waarbij er met behulp van BioFeedback apparatuur de volgende items in kaart gebracht/gemeten worden:


Bij langdurige stress is er sprake van een lichamelijke ontregeling.


Ons lichaam vertoont een situatie van continue opperste staat van paraatheid (stress). Dit heeft gevolgen voor de mate van ontspanning, onze nachtrust en onze herstelfase.

Deze lichamelijke ontregeling is dus niet alleen voelbaar, maar ook middels een BioFeedback meting, meetbaar.Home

Praktijk voor Fysiotherapie

en Stressmanagement